Kalle modtager betalinger per episode af De Røde Fjer

160 donorer giver tilsammen
DKK 2.035 per episode